home our vendors about us contacts knowledge base english


HART alapok - 4.rész

Füle Sándor, 2001.06.08.


A HART parancsok:

Azt már láttuk, hogyan kell bekötni eszközeinket, de hogy mit csinálhatunk velük, azt az eszközöknek kiadható parancsok határozzák meg. Nyilván más parancsokat szeretnénk kiadni egy pH távadónak, mint egy szelep pozícionálónak, ezért igen nagy számú parancsra lesz szükségünk.
Minden parancsnak van egy egybyte-os azonosítója. Eszerint max. 256 parancs létezhetne, de ennél többre van szükség, ezért a 254-es parancs egy bővítést jelez, utána megint következhet egy egybyte-os parancskód. Így összesen 511 parancs lehetséges. A HART parancsokat ezért három csoportra osztja az ajánlás:

- Univerzális parancsok
- Általános parancsok
- Eszköz specifikus parancsok

Az univerzális parancsok:
Ebbe a csoportba azon parancsok tartoznak, melyeket minden eszköznek meg kell érteni, és ugyanazt kell rá reagálni.

0: Ezközazonosító olvasása
Erre a parancsra a megcímzett eszköz köteles az alábbiakat elárulni magáról:
- gyártó kódja (HART alapítvány adja)
- gyártmánykód (gyártó adja)
- univerzális parancstábla tárolt verzió (sajnos több is van)
- eszköz specifikus parancstábla tárolt verzió
- szoftver verzió
- hardver verzió
- eszköz állapot (8 bit)
- eszköz egyedi szám (2 byte)

1: Elsődleges változó olvasása:
Amit a távadó a 4-20 mA-es kimenetén kiad, az az elsődleges változó. Ezzel a paranccsal ugyanezt kapjuk digitálisan. Ezáltal megnézhetjük, hogy az A/D átalakítások mekkora hibát okoznak

2: Kimenő áram olvasása mA-ben és %-ban.

3: Komplett olvasás:
- A kimeneti áram mA-ben
- Elsődleges változó valós mértékegységben. (bar, m3/óra, stb...)
- Másodlagos változó valós mértékegységben. (bar, m3/óra, stb...)
- Harmadlagos változó valós mértékegységben. (bar, m3/óra, stb...)
- Negyedleges változó valós mértékegységben. (bar, m3/óra, stb...)
Ezeket beállítani eszköz specifikus paranccsal lehet. Későbbi anyag...

4: Ezköz buszcím átírása:
Ha több eszköz is csücsül egy érpáron, nyilván más-más címekkel kell rendelkezniük. Bölcs ember ezt még az előtt beállítja, mielőtt felkötné a távadót...

11: Eszköz azonosító olvasása, tag-szerint:
A parancshoz mellékelt 5 betűs tervjellel rendelkező eszköz végrehajtja a 0-s parancsot.

12: Üzenet olvasása:
A HART eszközökben nemfelejtő memóriában tárolható egy 32 karakteres üzenet. Pl. "T-0001 tetejen vagyok." Ezt olvassa ki ez a parancs.

13: Tervjel,leírás,dátum olvasása:
A távadó nemfelejtő memóriájában tárolt
- 5 betűs tervjel (TT123)
- 9 betűs leírás (T001nyoma)
- 1 db. dátum
olvaható ki ezzel. A dátum bármi lehet, rajtunk áll, mire használjuk. Pl. utolsó RB-s karbantartás...

14: Szenzor információk olvasása:
- gyári szám
- mértékegység kód (HART ajánlás szerint)
- megengedhető maximum (lebegőpontos)
- megengedhető minimum (lebegőpontos)
- minimális átfogás (lebegőpontos)

15: Kimeneti információk olvasása:
- Alarm kód (ha 0:max. alarm, ha 1:min. alarm)
- Karakterisztika (ha 0:lineáris, ha 1:gyökös)
- Mértékegység kód
- Felső méréshatár
- Alsó méréshatár
- Csillapítás sec. (Egy átlagoló szűrő a kimeneten.)
- Írásvédettség állapota (0:nem írásvédett, 1:írásvédett) A távadóban levő jumper állapotát mutatja. Ha a jumper-t írásvédettre állítjuk, az eszköz paraméterei HART-on nem módosíthatóak. (OMH-s mérésnél pl. kötelező.)
- Disztribútor kód (Ezt nem ismerem...)

16: Távadó gyári szám olvasása:
Két byte-on tárolt gyári sorszám. Átírható, úgyhogy...

17: Üzenet átírása:
A fent említett 32 betűs üzenetet írhatjuk az eszközbe.

18: Tervjel,leírás,dátum írása:
a 13-as parancsnál leírtakat ezzel lehet beírni.

19: Távadó gyári szám átírása:
a 16-os parancsnál említett sorszámot írhatjuk át.


Ezek voltak az univerzális parancsok. Ezeket bármilyen HART kommunikátorral és bármilyen HART eszközzel használni tudjuk. (Elvileg.)