home our vendors about us contacts knowledge base english


HART alapok - 5.rész

Füle Sándor, 2001.06.08.


Ezen a héten a 2. szintű avagy általános (Common practice) HART parancsokkal foglalkozunk.Ezeket a parancsokat már nem köteles minden HART eszköz érteni. Ha nem érti, akkor nem csinál semmit, ha pedig érti, köteles azt szabályszerűen értelmezni.
Sok ilyen parancs van, csak a gyakran használtakat vesszük át:

34: csillapítás írása:
Az előző részben említettük, hogy a távadó kimenetére egy programozható időállandójú átlagoló szűrő van kötve. Ennek az időállandóját írja ez a parancs, sec-ban. Ha pl. a távadónk kimenete egy kicsit hullámzik, ezt szépen kiszedhetük belőle.

35: Méréstartomány írása:
Ezzel a paranccsal beállíthatjuk az:
- alsó méréshatárt (Lower Range Value)
- felső méréshatárt (Upper Range Value)
- mértékegységet (Engineering Unit)

36: Felső méréshatár most!
A távadóra ráadjuk a felső méréshatárnak megfelelő pl. nyomást, majd kiadjuk ezt a parancsot. A távadó a felső méréshatárát (20 mA) ide húzza.

37: Alsó méréshatár most!
A távadóra ráadjuk az alsó méréshatárnak megfelelő pl. nyomást, majd kiadjuk ezt a parancsot. A távadó az alsó méréshatárát (4 mA) ide húzza.

38: A "Konfiguráció megváltozott" jel törlése
A távadóban van egy jelzőbit, mely bebillen minden változtatásra. Ez a parancs ezt törli.

40: Fix áram generátor be-ki:
A távadót átalakítjuk fix áramgenerátorrá! Ezzel szépen tesztelhetjük a felső szintű rendszerünket. Pl.:
- bemeneti kártya tesztje
- képernyőn való megjelenítés tesztje
- alarmok, algoritmusok tesztje.
Nagyon hasznos dolog, éljünk vele! Nyilván nem helyettesíti az éles pl. reteszpróbát, de tesztelésre tökéletes.
Ha kiadandó áramként 0 mA-t adunk meg, a távadó normál üzembe kapcsol vissza.

41: Távadó önteszt:
Erre a parancsra a távadó öntesztet hajt végre, és annak eredményéről tájékoztat.

42: Master reset
Ha a sok paramétert úgy elállítgattuk, hogy a készülék meg se nyikkan, adjuk ki ezt a parancsot, mielőtt megpróbálnánk a szállító nyakába visszasózni garanciális cserére a műszert. Ilyenkor minden a gyári értékre áll vissza.

45: D/A átalakító nulla beállítás
A távadóra hiteles 0 mért értéket adunk (pl. nyomás) és a kimenő áramot hiteles árammérővel mérjük. A mért érték nem lesz 4 mA... Amit a pontos árammérőnk mért, azt ezzel a paranccsal küldjük vissza a távadónak. Erre Ő elszégyelli magát, és kimenetét a lehető legközelebb húzza a 4 mA-hez.
Figyelem! Egy 0.1%-os távadót ne kalibráljunk 5.000 Ft-os digit multihoz!

46: D/A átalakító végérték beállítás
A távadóra hiteles 100% mért értéket adunk (pl. nyomás) és a kimenő áramot hiteles árammérővel mérjük. A mért érték nem lesz 20 mA... Amit a pontos árammérőnk mért, azt ezzel a paranccsal küldjük vissza a távadónak. Erre Ő elszégyelli magát, és kimenetét a lehető legközelebb húzza a 20 mA-hez.
Figyelem! Egy 0.1%-os távadót ne kalibráljunk 5.000 Ft-os digit multihoz!

47: Karakterisztika állítás
Ha 0-t küldünk, a távadó lineáris lesz, ha 1-et, gyökös kimenetű.

50: A 4 HART változó hozzárendeltségének kiolvasása
Talán már említettem, hogy az analóg jelre ültetve 4 változót tud egy HART eszköz digitálisan feladni. Ezek rövidítése:
- PV első változó
- SV második változó
- TV harmadik változó
- FV negyedik változó.
Hogy melyik változó milyen adatot tartalmaz, ez a parancs deríti ki. Ha a kommunikátor nem írja ki a mért érték nevét, pl. "sensor temperature", csak egy kódot, akkor ezt a kódot a gépkönyvből kell kikeresni.

51: HART változók hozzárendelése
Az előző pontban említett változókat tudjuk hozzárendelni a HART eszköz által mért értékekhez.
Pl. egy HART-os pneumatikus pozícionáló esetében célszerű lehet az alábbi beállítás:
- PV kapott mA
- SV szelepszár pozíció
- TV membrán nyomás
- FV táplevegő nyomás

110: A 4 db. HART változó olvasása
A fent említett 4 adat lekérdezése. Ne feledjük, a távadó ezeket az adatokat csak akkor adja, ha a master kéri! (Kivétel burst módban...)

100: Burst mód be-ki
Ha 1-et küldünk le, a távadó burst módba kapcsol, 0-ra kilép.

Vegyünk egy kis levegőt, erre a hétre ennyi elég. Jövő héten az eszköz specifikus parancsok következnek.