home our vendors about us contacts knowledge base english


Szabályozástechnika alapok - 8. rész

Füle Sándor, 2001.06.08.


A segédparaméteres szabályozás:

Az előző héten megismert kaszkád- és a szimpla egyhurkos szabályozás közé sorolható a segédparaméteres módszer. Mind minőségi, mind pénzügyi tekintetben.

A cél:
A szabályozott jellemzőt (Xs) tartsuk még pontosabban azáltal, hogy az ellenőrző jel (Xe) mellett még egy - okozati oldalon álló - paramétert figyelünk. Ennek neve kisegítő ellenőrzőjel (Xek). Tegyük ezt úgy, hogy ne kelljen 2 db szabályozót venni!

A módszer:
A múlt héten ismerkedtünk a kaszkád körrel. Emlékeztetőül a vázlat:

Egyszerűsítsük le egy kissé ezt az elrendezést:
Ez a segédparaméteres módszer.

Látható, hogy ennek megvalósításához olyan szabályozóra van szükség, melynek az eddig megismerteken (Xa, Xe, Xv) felül még egy "lába" van, az Xek kisegítő ellenőrző jel bemenet. Nézzük meg, mi történik a szabályozó belsejében!

A szabályozó belseje:
Egy közönséges PID szabályozót találtunk, de az ellenőrző jel bemenete nem közvetlenül a szabályozóra megy, hanem egy különbségképzőre. A "kisebbítendő" lábra az ellenőrző jel (Xe) kerül, míg a "kivonandó" lábra a kisegítő ellenőrzőjel (Xek) miután egy tetszőleges konstanssal megszoroztuk (k2) az érzékenység beállításához illetve egy konstansot hozzáadtunk (k1) a megfelelő eltoláshoz.
Ezzel azt értük el, hogy Xek változása általunk megadott mértékben módosítja Xe értékét.

Hol használjuk ezt?
Olyan helyeken, ahol van egy olyan - okozati oldalon lévő - paraméter, melynek megváltozása előrevetíti Xs megváltozását, ám annál sokkal gyorsabban következik be, célszerű ezt segédparaméterként alkalmazni.

Beállítás:
E módszernél - a kaszkáddal szemben - először a főkört kell beállítani, oly módon, hogy k2 konstansot nullára vesszük, azaz Xek hatását blokkoljuk. Ha ezzel végeztünk, meghatározzuk az eltolás értékét (Ami célszerűen Xek középértéke.), majd a szorzó értékét beállítjuk. Ez történhet átmeneti függvény értékeléssel, de fokozatos növelgetéssel is előbb-utóbb célt érünk. Figyeljünk arra, hogy a szorzó lehet pozitív és negatív egyaránt! "Ügyes" előjelválasztással pozitív visszacsatolást hozunk létre, amire a szabályozókörünk valószinűleg kiakadással válaszol...


A jövő héten a feedforward kerül sorra. A viszontlátásra !