home our vendors about us contacts knowledge base english


Rb-s technika alapfokon - 4.rész

Füle Sándor, 2003.02.20.


EEx e tokozat "e" tipusú védelem

Ezt a védelmet az MSz EN 50019 "fokozott biztonság"-nak nevezi, bár ez nagyon félrevezető. E név alapján ugyanis azt hihetnénk, ez a védelmi mód nagyobb biztonságot ad, mint pl. a nyomásálló tokozás, ezért "fokozott biztonságú".

A valóság ezzel szemben az, hogy az "e" tipusú védelem csupán a normál, nem Rb-s kivitelhez képest nyújt többlet biztonságot, semmiképpen nem egy nyomásállóhoz, vagy más - később tárgyalandó - védelmi módhoz képest!


Hogyan működik?

Az "e" olyan védelmi mód, amely kiegészítő megoldásokkal, túlméretezéssel növeli meg a biztonságot oly módon, hogy nagymértékben csökkenti veszélyes mértékű hőmérsékletek, illetve szikrák, ívek keletkezésének valószinűségét az olyan villamos gyártmányok belsejében és külsején, amelyek a rendeltetésszerű használat során szikrákat, íveket nem produkálnak.

Még egyszer, röviden: ... amelyek üzemszerűen nem szikráznak. Ha a gyártmányban van olyan alkaltrész (relé, biztosíték, stb...) amely üzemszerűen szikrázik, az "e" védelmi mód ki van zárva!

Jelölés

A szabványos jelölés az előző részben leírt logikát követi. Pl: EEx e IIC T3

Vezeték csatlakozók

EEx e sorkapocs Az "e" védelmi módú gyártmányok kapcsaival szembeni alapvető követelmények:

- A kapocs önmagától ne lazulhasson meg.
- A vezeték a kötésből ne csúszhasson ki.
- A szükséges érintkezási nyomás ne sérthesse meg a bekötött vezetéket.

Ezeket biztosítani egyszerű - gondolhatnánk. Ha azonban jobban belegondolunk, rájöhetünk hogy igencsak bumfordi csatlakozónak kell lennie annak, amely meg tud e követelményeknek felelni. A jobboldali ábrán egy ilyen kapocssor látható.
5 ér megkötése ki is tölt egy kisebb tokozatot. A normál sorkapcsok helyét itt egyedi kapcsok veszik át, ezek azután el nem csúszkálnak! A vezetékek nagy felületen érintkeznek - így biztosabb az érintkezés - és a rögzítőcsavarok feje alatt rugós alátét biztosít kilazulás ellen.

Légközök

Az átütés elkerülése érdekében a szabvány táblázatosan adja meg, mekkora üzemi feszültséghez mekkora légközöket kell biztosítani. Tájékoztatásképpen: 230V-hoz 5 mm légköz tartozik. A légközöket természetesen az eltérő potenciálon levő fémrészek legközelebb eső pontjai között kell biztosítani. Ez tiszta, száraz levegőben kb. 10 kV-nál ütne át, de mint tudjuk, az iparban a tiszta, száraz levegő ritka mint a fehér holló...

Kúszóáram-utak

Nyilván nem csak a levegőben, hanem a szigetelés felületén kialakuló zárlatot (kúszóáram) is meg kell akadályozni. Ezzel kapcsolatban meg kell ismerkednünk a kúszóáram-index fogalmával:
A vizsgálatok megállapították, hogy egyes szigetelőanyagokat jobban, másokat kevésbé vesz igénybe a kúszóáram. A gyengébbek szenesednek, romlik szigetelőképességük, erodálódnak, szóval leromlanak. A szabvány ezért a szigetelőket 3 csoportba osztja, (gyenge-közepes-jó) és a kialakítandó kúszóáram-utak hosszát így adja meg. Példaképpen: 230V-hoz - a legjobb szigetelő (üveg, kerámia) esetén - 5 mm tartozik, ez azonban 8 mm-re nő, ha a szigetelés mondjuk bakelit.

A kúszóáram-úttal és légközzel szemben támasztott követelmények láttán belátható, hogy elektronikát tisztán "e" kivitelben nem célszerű gyártani. Egy EEx e zsebrádió tömege (még ifjú bohém koromban kiszámoltam) kb. 20 kg-ra adódna :-)

Egyéb követelmények

A szabvány kb. 25 oldalon át ismerteti a további előírásokat a tokozással, érszigetelésekkel, tekrcsekkel, stb. szemben, ezeket nem tételezzük, inkább nézzük az üzemvitel kérdéseit!

Nem vízálló!

Piszkos helyen üzemelő berendezéseket a technológiai kezelőszemélyzetnek időről időre takarítania kell. Ember legyen a talpán, aki nekik megmagyarázza, hogy az a tokozat, amelyik robbanásvédett, nem szükségszerűen vízálló! A tokozatok "gőzborotvával" való takarításának legjobb ellenszere tapasztalataim szerint az, ha mosás után - mielőtt visszakapcsolnának - az összes tokozatot felnyitjuk, sűrített levegővel komótosan kifúvatjuk, hagyjuk száradni, majd amikor a technológusok főnöke ordítva közeledik, elkezdjük a fedelek nyugodt, szabályos visszaszerelését. (Bátrabbak a csavarokat óvatosan, nyomatékkulccsal is utánhúzhatják...)

Feliratok

Nagyon fontos a "Feszültség alatt felnyitni tilos!" és hasonló feliratok meglétének biztosítása. Az EEx e dobozok ugyanis nem annyira robosztusak mint egy EEx d, így akár azt is hiheti az ember, hogy gyújtószikramentes áramkör van benne. A fedél levétele közvetlen robbanásveszélyt ugyan nem okoz, de ha a nyitott dobozban a csavarhúzóval véletlenül rövidre zárunk két kapcsot, már lehet hogy nem mi fogjuk a biztosítékot kicserélni.